ค้นหา   
ดูในหมวดหมู่ งานวิชาการอื่นๆ
 การเรียนการสอน
ในหมวดหมู่ย่อย สาระความรู้ (หลักสูตรทันตสาธารณสุข)
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 20/138 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: หลักพื้นฐานการนวด  ผู้แต่ง: -
 ชื่อเรื่อง: การดูแลสุขภาพในช่องปาก  ผู้แต่ง: นางสาวอัมรินทร์ คงเมือง
 ชื่อเรื่อง: การคลอบฟัน  ผู้แต่ง: นางสาวอุทุมพร รัสมี
 ชื่อเรื่อง: สาเหตุของโรคปริทันต์  ผู้แต่ง: นางสาว อาจรีย์ มาลา
 ชื่อเรื่อง: การดูแลแปรงสีฟัน  ผู้แต่ง: นางสาวอริศษา หนูหิรัญ
 ชื่อเรื่อง: การดูแลเครื่องมือจัดฟัน  ผู้แต่ง: นางสาวอัญเชิญ อำนัคมาตย์
 ชื่อเรื่อง: การจัดฟัน  ผู้แต่ง: นางสาวอัญชลี นาคนุ่ม
 ชื่อเรื่อง: ฟันสะอาดสวย  ผู้แต่ง: น.ส.อัจฉรา แจ่มจร
 ชื่อเรื่อง: ข้อควรรู้ก่อนการจัดฟัน  ผู้แต่ง: -
 ชื่อเรื่อง: โรคฟันผุ  ผู้แต่ง: นายอรรตนนท์ อิ่มขำ
 ชื่อเรื่อง: โรคในช่องปากและวิธีการป้องกัน  ผู้แต่ง: นางสาวอภิญญา แก้วคำ
 ชื่อเรื่อง: วิธีการเคลือบ  ผู้แต่ง: นางสาว อทิตญา จันทะเสน
 ชื่อเรื่อง: การแปรงฟันอย่างถูกวิธี  ผู้แต่ง: นางสาวนิรัชรินทร์ ทองดี
 ชื่อเรื่อง: ฟันคุด  ผู้แต่ง: นางสาวนิภาวรรณ ยอดศรีทอง
 ชื่อเรื่อง: การขูดหินปูน  ผู้แต่ง: น.ส.น้ำทิพย์ กฤตสุวรรณลออ
 ชื่อเรื่อง: การใช้ไหมขัดฟัน  ผู้แต่ง: นางปภาดา กาศักดิ์
 ชื่อเรื่อง: การรักษาความสะอาดช่องปาก  ผู้แต่ง: อดิศักดิ์ เมืองราชา
 ชื่อเรื่อง: การจัดฟัน  ผู้แต่ง: นายนวชาติ สัตย์ศิริโสภณ
 ชื่อเรื่อง: วิธีการถอนฟันคุด  ผู้แต่ง: น . ส . นริศรา เสิบกลิ่น
 ชื่อเรื่อง: การใช้ไหมขัดฟัน  ผู้แต่ง: นางสาวเสาวภา โพธิ์ชัย
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 20/138 รายการ]

Feed : รายการล่าสุดของหัวข้อนี้
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
สมาชิกล็อกอิน
รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

เลือกดูตามหมวดหมู่
งานบริการวิชาการ
-
งานนักศึกษา
-
เอกสารวิชาการ(แผ่นพับ)
-
งานวิจัยทั่วไป
-
ระบบจัดการภาพมัลติมิเดีย
ระบบห้องสมุดออนไลน์
รายการสุ่ม